Cô giáo Anh Sơn

Cô giáo Anh Sơn đẹp biết bao

Tóc mây duyên dáng má hồng đào

Chăm lo cái chữ về thôn nhỏ

Truyền bá văn minh tận bản cao

Lội suối trèo đèo đâu có ngại

Băng rừng đạp đá vẫn không nao

Trồng người sự nghiệp xây non nước

Nhà giáo quê hương đáng tự hào .

Tác giả: Nguyễn Đăng Bá