Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Bảo vật quốc gia

Di chúc Hồ Chí Minh là tên gọi thông dụng của một tài liệu bằng văn bản được viết bởi Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh, tên ban đầu của văn bản này do tác giả đặt tên là Tài liệu tuyệt đối bí mật và đây chính là toàn văn Bản Di chúc của Hồ Chí Minh.

di_chuc

Sau khi Hồ Chí Minh qua đời, tại một cuộc họp kín đặc biệt của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam được tổ chức vào sáng ngày 3 tháng 9 năm 1969 do Lê Duẩn chủ trì. Trong cuộc họp này, Phạm Văn Đồng giới thiệu để Vũ Kỳ chuyển đến Trung ương Đảng Lao động Việt Nam một tài liệu do Hồ Chí Minh viết. Tài liệu nằm trong chiếc phong bì to, tài liệu ghi “Tuyệt đối bí mật” – Đó là Di chúc của Hồ Chí Minh. Tài liệu tuyệt đối bí mật này có chữ ký chứng kiến của Lê Duẩn.

Tại cuộc họp đó, Vũ Kỳ báo cáo với Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, từ năm 1965, Hồ Chí Minh bắt đầu suy nghĩ và viết sẵn một số điều dặn lại cho toàn thể đảng viên và đồng bào của ông, phòng khi ông qua đời. Hồ Chí Minh dặn Vũ Kỳ, khi ông mất thì chuyển tài liệu này cho Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam.

Ngày 9 tháng 9 năm 1969, tại Lễ truy điệu trọng thể Hồ Chí Minh, một phần những trang viết trong tài liệu tuyệt đối bí mật đã được những nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng Lao động Việt Nam công bố với tên gọi là “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Hoàn cảnh ra đờiVào đầu những năm 60 của thế kỷ 20, khi Hồ Chí Minh ở vào tuổi 70, sức khỏe Người thì cứ ngày một suy nhược, diện mạo bên ngoài giảm sút, sắc diện không được hồng hào; mặc dù trí nhớ thì vẫn rất minh mẫn; Ông đã suy nghĩ về việc để lại cho những đảng viên và đồng bào của mình những lời dặn dò trước khi đi xa về cõi vĩnh hằng.

Bản Di chúc Hồ Chí Minh được thai nghén từ năm 1960 và ông đặt bút viết bản Di chúc ngày 10 tháng 5 năm 1965, sửa đi sửa lại, và bổ sung thêm đến tháng 5 năm 1969 mới xong. Bốn năm để viết một di chúc với tổng số 7 trang viết tay và đánh máy, Hồ Chí Minh chọn đúng vào dịp sinh nhật mình, bắt đầu từ sáng ngày 10 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 hàng năm, mỗi ngày một giờ đồng hồ, chọn giờ đẹp nhất từ 9 giờ đến 10 giờ sáng, để suy nghĩ, để chỉnh sửa bản Di chúc – tài liệu đặc biệt bí mật – như cách ông gọi – và viết về ngày ra đi của cá nhân mình. Thư ký riêng của Hồ Chí Minh là ông Vũ Kỳ là người duy nhất biết tường tận sự kiện này từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc.[1]

Di chúc gốcVào sáng thứ Hai, ngày 10 tháng 5 năm 1965, Hồ Chí Minh bắt đầu tự đánh máy tài liệu tuyệt đối bí mật nhân dịp mừng 75 tuổi bao gồm ba trang, mở đầu có tiêu đề:

Việt Nam dân chủ cộng hòa
Độc lập, tự do, hạnh phúc
(Tuyệt đối bí mật)

Trang cuối đề ngày 15 tháng 5 năm 1965, có chữ ký của Hồ Chí Minh và Lê Duẩn.

Năm 1968, viết tay sáu trang nhằm bổ sung một số đoạn. Sáu trang này, bút tích vừa viết, vừa sửa ngay trên các trang.

Năm 1967, 1968 vào những ngày từ 10 đến 20 tháng 5, ông lại mở tài liệu và sửa chữa nhỏ ngay trên tài liệu.

Ngày 10 tháng 5 năm 1969, viết tay một trang, sửa lại phần mở đầu của tài liệu tuyệt đối bí mật.

Di chúc công bố tại Lễ truy điệu Hồ Chí MinhNgày 9 tháng 9 năm 1969, tại Lễ truy điệu Hồ Chí Minh ở Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Lê Duẩn thay mặt Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam đã công bố Tài liệu tuyệt đối bí mật của Hồ Chí Minh với tên gọi là “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Do hoàn cảnh chiến tranh khi đó, có nhiều vấn đề quan trọng trong Di chúc không công bố ở thời điểm đó (1969):

Không công bố toàn văn và trình tự theo thời gian viết của tài liệu; Việc hỏa táng thi hài và tro sau hỏa táng cho vào ba hộp sành cho ba miền Bắc, Trung, Nam sau khi qua đời; Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể sẽ kéo dài mấy năm nữa;[2] Sau khi thắng Mỹ, chỉnh đốn Đảng, chăm sóc đời sống các tầng lớp nhân dân;[3] Sau khi thắng Mỹ, miễn thuế nông nghiệp một năm cho các hợp tác xã.[4]Đến cuối thập niên 1980 thì bản gốc được công bố đầy đủ. So sánh đối chiếu giữa bản công bố và bản gốc. Bản công bố năm 1969: [4] Các bản gốc năm 1965: Năm 1965; năm 1969: Năm 1969.

Cấu trúc bản Di chúc Mở đầu

Khẳng định chắc chắn sự thắng lợi hoàn toàn của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ dù phải gian khổ, mất mát nhiều.[5]

Phần thân Tư tưởng cơ bản về dân chủ: Có dân chủ mới có giàu mạnh, công bằng, văn minh, hạnh phúc; Vấn đề dân chủ xã hội, xã hội hóa: Lấy dân làm gốc mới có thể giành được thắng lợi trong việc xây dựng đất nước; Phải thực hành dân chủ rộng rãi, dân chủ thực sự trước hết trong Đảng Cộng sản Việt Nam và gắn với dân chủ ngoài xã hội, với cấp độ toàn xã hội. Nội dung chính: Các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí như giữ gìn con ngươi của mắt mình; Trong Đảng Cộng sản Việt Nam phải thực hành dân chủ rộng rãi; Thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình; Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Đoạn “về việc riêng”

Sau khi Hồ Chí Minh qua đời:

Không tổ chức đám linh đình, lãng phí thời gian và tiền bạc của dân; Hỏa táng thi hài; Tro hỏa táng chia làm ba phần, bỏ vào ba hộp sành cho miền Bắc, Trung, Nam; Mỗi hộp tro hỏa táng được chôn trên một quả đồi, không dựng tượng đồng, bia đá trên đó; ai đến thăm mả ông thì nên trồng một vài cây nơi ông an nghỉ. Phần kết thúc

Cuối cùng, Hồ Chí Minh viết rằng để lại “muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Ðảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng…, gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên, nhi đồng quốc tế”

Các tin khác